uwv
UWV Kennisnieuwsbrief
 
 
Genuanceerd beeld uitkeringsgebruik Oost-Europese arbeidsmigranten
Anita Strockmeijer, kennisadviseur bij UWV, promoveerde 12 februari op een proefschrift waarin ze een genuanceerd beeld schetst van het werk en uitkeringsgebruik van Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. De dag erna hield ze een minisymposium.

Gefeliciteerd met je promotie. Er is veel aandacht voor geweest?
’Ja, en daar ben ik blij om. Ik vind het belangrijk dat onderzoeksresultaten een breder publiek bereiken. Daarom heb ik mijn artikelen aangeboden aan voor iedereen toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften en een van de artikelen samengevat in een UWV Kennisverslag. Ik kreeg ook de kans mijn onderzoek toe te lichten in een aantal landelijke dagbladen en een opinieartikel te schrijven.’

Waar gaat je proefschrift over?
‘Ik heb de sociaaleconomische positie onderzocht van migranten en Nederlandse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt. Door die positie mee te nemen in de analyses over het uitkeringsgebruik, wordt het uitkeringsgebruik niet beschouwd als een geïsoleerd proces maar als de uitkomst van een langer lopend proces. Uit mijn onderzoek blijkt dat Oost-Europese arbeidsmigranten een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben en die verklaart grotendeels hun beroep op de WW. Doordat ze vaak met tijdelijke contracten werken in sectoren met een grote kans op werkloosheid, hebben ze een 4 keer zo grote kans om hun baan te verliezen als Nederlandse werknemers. Ze doen daardoor ook vaker een beroep op de WW.’

Je hebt na je promotie ook een symposium georganiseerd. Waar ging dat over?
‘Andere onderzoekers reflecteerden met eigen recent onderzoek op mijn bevindingen. Bijzonder was te merken dat onze onderzoeken over migranten en sociale zekerheid mooi op elkaar aansluiten en dat onze inzichten elkaar aanvullen en ondersteunen. Uit onderzoek van Petra de Jong van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut blijkt dat jonge migranten vooral voor een ander land kiezen om er te werken en niet omdat ze gebruik willen maken van de verzorgingsstaat. Marcel Lubbers van de Radboud Universiteit bevestigde dat beeld en liet zien dat migranten vaak niet eens goed weten of ze toegang tot een uitkering hebben. Justine Ruitenberg van de Inspectie SZW maakte inzichtelijk welke risico’s zich opstapelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat plaatste een ander thema uit mijn proefschrift in een breder perspectief: dat werkgevers vaak gevangen zitten in een eenmaal gekozen ‘low-road’-personeelsstrategie. Ze hebben werk waarvoor geen specifieke vaardigheden nodig zijn. Daarvoor schakelen ze Oost-Europeanen in die bereid zijn om tegen een laag loon en een tijdelijk contract te werken. Ze calculeren in dat het personeelsverloop hoog is en investeren niet in hun medewerkers. En uitzendbureaus zorgen voor een continu nieuw aanbod van Oost-Europese arbeidsmigranten.’

Wat heeft het symposium opgeleverd?
‘Het was een zeer geslaagd symposium met een gemêleerd deelnemersveld vanuit de Eerste en Tweede Kamer, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie SZW, UWV, de onderzoekswereld, de werkgeversorganisatie van glastuinbouw en uitzendorganisaties. De presentaties en de reacties van de deelnemers zorgden voor een compleet beeld, nieuwe inzichten en afspraken om verder met elkaar te praten – dat is een heel mooie opbrengst.’
 
Twitter   Facebook   Linkedin   Home
© 2020 UWV
...