Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Aanmelden | Voorkeuren aanpassen nummer 61, juni 2019
We voorspellen… veel goeds
Eind mei bracht UWV de arbeidsmarktprognoses uit met voorspellingen over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in 2019 en 2020. Beloven kunnen we het niet, maar we durven wel de verwachting uit te spreken dat er in 2019 en 2020 bij elkaar opgeteld 309.000 banen bijkomen. De arbeidsmarkt blijft nog een tijdje krap, maar waarschijnlijk is het hoogtepunt wel bereikt. Voorspellen we daarmee iets goeds of juist niet?
Een krappe arbeidsmarkt biedt kansen voor mensen die nog op zoek zijn naar (meer) werk. Dat zien we ook terug in de cijfers uit andere publicaties van UWV. In de eerste helft van 2018 waren bijna zeven op de tien personen uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering weer aan het werk. Dit aandeel is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Opvallend is dat de grootste toename zit bij mensen tussen 50 en 60 jaar. Ook zien we dat een kleiner deel dan in de voorgaande jaren na de WW een bijstandsuitkering ontvangt. Ook Wajongers kwamen in 2018 makkelijker aan de slag en wisten hun werk vaker te behouden. Het lijkt er dus op dat steeds meer groepen profiteren van de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dat vergt wel inspanningen en ondersteuning. Zo krijgen bijvoorbeeld bijna zes van de tien Wajongers die werken bij een reguliere werkgever ondersteuning in de vorm van loondispensatie en/of een jobcoach.
Lees de volledige column van Katinka van Brakel>>

 
Katinka van Brakel
Katinka van Brakel
Senior Arbeidsmarktadviseur UWV

Twitter: @KvBrakel
 


 
 
Verschenen 
UKV artikel: Hoe voorkom je ‘no-show’ bij werkoriëntatie-
gesprekken?
Waarom komt iemand niet opdagen bij een werkoriëntatie-
gesprek? Het gedrags-
mechanisme van die no-shows is onderzocht. Met de uitkomsten van dat onderzoek is UWV aan de slag gegaan.
 
Drie mechanismen zijn van invloed op het no-show-gedrag: weerstand, onpersoonlijke communicatie en onduidelijke communicatie.
Om no-show te voorkomen zijn drie gedragsinterventies ontwikkeld: 1) het opbellen van werkzoekenden om een afspraak te maken, 2) een bevestigingsbrief, 3) een bijlage bij deze brief met een overzicht van het dienstverleningsaanbod.
De tweede helft van 2019 meet UWV de effectiviteit van deze interventies.
 
Lees het UKV-artikel >> 
 


 
 
Verschenen
Meer uitstroom naar werk vanuit de WW
 
 
De publicatie Uitstroom uit de WW belicht de arbeidsmarktpositie van personen met een beëindigde WW-uitkering, ongeacht de reden voor beëindiging. Het artikel beschrijft in hoeverre men uiterlijk een maand na de beëindiging van de uitkering betaald werk verricht.
 
In de eerste helft van 2018 stromen bijna zeven op de tien ex-WW’ers uit naar werk; een toename ten opzichte van voorgaande jaren.
Personen van 40 tot 50 jaar stromen iets vaker uit naar werk dan andere leeftijdscategorieën.
De leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar laat de grootste toename zien in uitstroom naar werk.
 
Lees Uitstroom uit de WW >>
 
 
 
 
 
Verschenen
UWV Arbeidsmarkt-
prognose 2019-2020
 
 
In 2020 zijn er naar verwachting bijna 10,8 miljoen banen, blijkt uit UWV Arbeidsmarktprognose 2019–2020. Het aantal banen neemt toe met 309.000 in twee jaar tijd. Jaarlijks ontstaan rond de 1,1 miljoen vacatures. Andere belangrijke ontwikkelingen uit de prognose:
 
De meeste vacatures ontstaan in de sectoren detailhandel, zorg en welzijn en horeca.
Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 234.000 eind 2020.
De arbeidsmarkt blijft krap, hoewel de vraag naar arbeid minder hard groeit dan in 2017 en 2018.
De werkloosheid loopt in 2020 iets op, naar 370.000 personen.
  
Lees UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020 >>
 
 
 
Verschenen 
Update Basiscijfers Jeugd
Met het interactieve dashboard Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt.
 
Het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren daalde in de periode januari tot en met april 2019 met 4% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De afname is het grootst vanuit landbouw, detailhandel en uitzendbranche.
In 2018 ontstonden er ruim 541.000 mbo-vacatures, een stijging van 7% ten opzichte van 2017. De meeste vacatures ontstonden in de retail, gastvrijheid en zorg.
Het grootste aantal actieve leerbedrijven zit in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
 
Lees de Update Basiscijfers Jeugd >> 
  
 
 
Verschenen
Nieuwe startersregeling
Per 1 januari 2013 is er een nieuwe, vereenvoudigde startersregeling ingevoerd. De regeling houdt in:
 
Deelnemers blijven WW’er, maar ontvangen 26 weken lang 29% minder WW-uitkering.
Ze mogen in die periode bijverdienen zonder gevolgen voor de uitkering, er is geen sollicitatieplicht.
Is de kans groot dat deelnemer voldoende zal verdienen? Dan geeft UWV toestemming voor de regeling.
 
Het aantal deelnemers bleef in 2018 min of meer gelijk aan 2017. Iets meer dan de helft van de deelnemers gaat na de periode van 26 weken geheel of gedeeltelijk als zelfstandige aan het werk.
Lees de hele Startersregeling 2017-2018 >>
 
 
 
Verschenen
Van WW naar bijstand
UWV onderzocht hoeveel WW’ers na beëindiging van de WW-uitkering doorstromen naar de bijstand en welke groepen het meeste risico lopen.
 
Het aandeel personen dat na de WW in de bijstand kwam, neemt af en kwam in 2017 uit op 4,6% (ruim 19.000 personen). Dat is veel lager dan in voorgaande jaren (rond 6%).
De doorstroom naar de bijstand is hoger dan gemiddeld bij alleenstaanden, ouderen en mensen die minder positief zijn over het vinden van een nieuwe baan.
Rond de grote steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam is de doorstroom van WW naar de bijstand hoger dan gemiddeld.
 
Lees Doorstroom WW naar bijstand >>

 
 
Verschenen
Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-
informatie
De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van WW-uitkeringen, de Geregistreerde Werkzoekenden UWV (GWU), de ontstane en openstaande vacatures en de spanning op de arbeidsmarkt. De cijfers over de WW-uitkeringen en de Geregistreerde Werkzoekenden UWV worden maandelijks geactualiseerd en de cijfers over de vacatures en spanning op de arbeidsmarkt worden per kwartaal vernieuwd. De Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie zijn beschikbaar in pdf-formaat.
 
  
Ga naar de Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie >>
 
 
 
Verschenen
Nieuwsflits Arbeidsmarkt
 
 
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen.
 
Eind april verstrekte UWV 257.400 WW-uitkeringen, 3,8% minder dan een maand eerder en 18,1% minder dan een jaar eerder.
De daling van het aantal WW-uitkeringen kan deels worden verklaard door seizoensgevoeligheid van sectoren als bouw en landbouw.
In het voorjaar neemt de werkgelegenheid in deze sectoren toe en neemt het aantal WW-uitkeringen af.
Het aantal WW-uitkeringen daalde het meest onder mensen zonder startkwalificatie.
 
Lees de UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt >>
 
 
 
 
Persbericht CBS/UWV
Werkloosheid verder gedaald naar 300.000
 
 
Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 
In april is de werkloosheid gedaald naar 300.000.
Met een werkloosheids-
percentage van 3,3 behoort Nederland binnen de Europese Unie tot de top 3 van landen met de laagste werkloosheid.
Alleen in Tsjechië en Duitsland was het percentage werklozen lager.
Het hoogst was de werkloosheid in Spanje en Griekenland, waar respectievelijk 14,0% en 18,5% van de beroeps-
bevolking werkloos was.
 
Lees het volledige persbericht >>
 
 
 
UWV beschikt over veel kennis en deelt die graag. Deze digitale UWV Kennisnieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en attendeert op nieuwe arbeidsmarktpublicaties en andere kennispublicaties van UWV.

De nieuwsbrief komt elke maand uit.
UWV beschikt over veel kennis op diverse gebieden. We onderscheiden 4 hoofdgebieden. Deze kennen een eigen kleurcodering. Zo kunt u snel zien op welk gebied een publicatie betrekking heeft.
 
Kennis over ontwikkelingen in de sociale zekerheid
 
 
Kennis over arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
 
 
Kennis om de dienstverlening verder te professionaliseren
 
 
Kennis over financiële aspecten van de sociale zekerheid
Reacties zijn welkom via: kennis@uwv.nl