uwv
UWV Kennisnieuwsbrief
 
Portretfoto van Ilse Hento met quote ‘Voor succesvolle technologie heb je de doelgroep zelf nodig’
 
Een inclusievere werkvloer met technologie
Technologie draagt bij aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Maar hoe weten werkgevers van die nieuwe technologieën? En hoe kunnen ontwikkelaars inspelen op de behoefte op de werkvloer? ‘Dat onderzoeken we nu met elkaar’, aldus Ilse Hento, senior kennisadviseur bij UWV. 

Waar komt het idee vandaan dat technologie de werkkansen van mensen met een arbeidsbeperking kan vergroten?
‘Technologie wordt vaak gezien als een bedreiging die mensen overbodig maakt. 4 jaar geleden hebben we juist de kansen ervan onderzocht: hoe kan technologie mensen met een arbeidsbeperking op redelijk korte termijn aan het werk helpen? Daarbij kwam zoveel potentie aan het licht, dat we er verder mee wilden. Ook bleek dat ontwikkelaars de mensen voor wie hun technologie bedoeld is niet kennen. Daarom is begin 2018 de Coalitie voor Technologie en Inclusie opgericht. De Coalitie brengt alle partijen bij elkaar: ontwikkelaars, werkgevers én werknemers met een arbeidsbeperking.’ 

Eind 2018 heeft de Coalitie een challenge georganiseerd, waarna er 7 pilots van start gingen in het voorjaar van 2019. Hoe staat het daarmee?
'Partijen konden ideeën indienen om technologie op de werkvloer in te zetten voor mensen met een arbeidsbeperking. 7 daarvan hebben subsidie gekregen om hun plan uit te voeren. Al snel bleek dat in een aantal gevallen wat meer tijd nodig was om de pilot echt goed draaiend te krijgen. Daarom is de subsidietermijn met een paar maanden verlengd, tot eind maart 2020. In een van de pilots wordt het werken met een collaboratieve robot, een cobot, getest. Werknemers werken sneller en preciezer met de cobot. Een andere pilot test een slimme bril. Deze bril moet ervoor zorgen dat medewerkers in het magazijn van een metaalbewerkingsbedrijf minder fouten met orders maken en dat pallets op de juiste plek terechtkomen. Dat leidt tot minder frustratie en agressie op de werkvloer.’

Wat is de belangrijkste voorwaarde om technologie met succes naar de werkvloer te halen?
‘Dat alle partijen in gesprek komen én blijven met elkaar. Je kunt wel een technologie ontwikkelen voor mensen met een arbeidsbeperking, maar je hebt die mensen zélf nodig om tot werkende oplossingen te komen. Een mooi voorbeeld hiervan is de pilot met exoskeletten. Wat de ontwikkelaars zich niet realiseerden, was dat mensen met een arbeidsbeperking niet anders willen zijn dan anderen. Ze wilden dus geen exoskelet aan. Bij de pilot heeft de werkleider ook een exoskelet aangetrokken. Dat trok de werknemers over de streep.’

Op het congres ‘De kracht van inclusieve technologie’ van 12 december heeft staatssecretaris Van Ark van SWZ de pilot Generieke werkvoorziening aangekondigd. Wat is dat voor pilot?
‘Op dit moment is een werkvoorziening gekoppeld aan een individuele werknemer. Die vraagt een voorziening voor zichzelf aan. Bij de nieuwe regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen om een of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf aan te passen. Zo kunnen ze hun bedrijf inclusief maken. Met deze pilot wil het ministerie het effect onderzoeken van de nieuwe regeling.’

Wat zijn de volgende stappen van de Coalitie?
‘Uiteraard analyseren we straks de resultaten van de pilots en die communiceren we met de buitenwereld. Daarna is het afhankelijk van die resultaten wat we verder gaan doen. Welke technologie is bijvoorbeeld goed opschaalbaar? Ook gaan we goed kijken naar knelpunten waar partijen tegenaan zijn gelopen. Als die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door wet- en regelgeving, kaarten we dit aan bij het ministerie van SZW, een van de partners in de Coalitie.’
Twitter   Facebook   Linkedin   Home
© 2020 UWV